0%

Avis Legal

  1. Avís Legal.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que evenia.travel (d’ara endavant, la “Web”) és un nom de domini titularitat d’EVENIA TRAVEL S.L (d’ara endavant, “EVENIA TRAVEL”), amb domicili al carrer de Muntaner 401 entlo. 1ª 08021 de Barcelona – Espanya, N.I.F. B-08712358, i inscrita al Reg. Mercantil de Barcelona, Tom 4681, Llibre 4004, Secció Gral, Fulla/Dup 50545 Inscripció. 1ª.

  1. Objecte

El present document té com a finalitat regular les normes d’ús de la Web (d’ara endavant, “Condicions Generals”) i salvaguardar la protecció dels usuaris de la mateixa. Els termes “Vostè” i “Usuari” s’empren aquí per referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol raó accedeixin a aquest lloc web.

EVENIA TRAVEL posa a disposició a través de la Web (i les seves altres pàgines web oficials), informació i serveis relacionats amb els nostres hotels, com ara reserves en línia d’habitacions, galeria d’imatges, Atenció al client i diverses promocions en contínua evolució (d’ara endavant, els “Serveis”).

  1. Navegació i acceptació de les Condicions Generals

L’ús de la Web i/o dels seus serveis li confereix la condició d’usuari de la mateixa, i suposarà l’acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals recollides en l’última versió actualitzada d’aquestes normes d’ús, per la qual cosa l’usuari ha de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web.

  1. Registre de l’usuari

Registre. El registre com a usuari és totalment gratuït, i és condició indispensable per poder contractar serveis a través de la Web (a l’apartat “MI COMPTE”). En el procés de registre se li sol·licitaran a l’usuari determinades dades per tal de tramitar la contractació dels diferents serveis.

Nom d’usuari i contrasenya. Si l’usuari decideix registrar-se a la Web, se li sol·licitarà un nom d’usuari i una contrasenya, en els termes descrits a la Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

Edat. L’usuari declara que és major d’edat (major de 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per contractar els serveis. Al seu torn, manifesta que accepta la vinculació a aquestes Condicions Generals d’Ús, que declara entendre i acceptar en la seva totalitat.

Menors d’edat. En el supòsit que l’usuari sigui menor d’edat, requerirà l’autorització dels seus pares o tutors, per tal de poder contractar serveis de la Web, a través de l’aportació dels documents pertinents (de forma enunciativa però no limitativa, correu electrònic adjuntant carta d’autorització degudament signada, aportant fotocòpia del DNI o passaport, o el seu enviament per fax), i que a aquests efectes sol·licitaria EVENIA TRAVEL de forma prèvia a la contractació dels serveis.

  1. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb el que disposa l’Art. 5 de la Llei Org

ànica 15/1999 de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament, l’usuari consenteix expressament que les dades facilitades al llarg de la prestació del servei, ja sigui durant el procés de reserva, o a través del formulari de contacte per sol·licitar informació, siguin recollides i tractades en un fitxer automatitzat titularitat d’EVENIA TRAVEL S.L., amb domicili al Carrer Muntaner 401 entlo. 1ª 08021 Barcelona, Espanya.

La finalitat d’aquest tractament és prestar-li un òptim servei com a client i, en cas de contractar els nostres serveis, donar compliment als requisits de facturació i pagament, comptabilitat i auditoria de la companyia, realització d’anàlisi estadístics, així com realitzar enquestes de satisfacció i comunicacions comercials per correu electrònic, canal mòbil, o telemàrqueting, dels productes i serveis d’EVENIA TRAVEL, sobre serveis que s’ofereixen a través de la pàgina web d’EVENIA TRAVEL, que consideri que poden resultar interessants per a l’usuari, per ser similars als contractats. En el supòsit que l’usuari no desitgi rebre comunicacions comercials per correu electrònic o pot adreçar-se en qualsevol moment a EVENIA TRAVEL dirigint-se per escrit al departament de Màrqueting, a l’adreça postal anteriorment indicada o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça info@evenia.travel identificant-se convenientment (i incloent la referència “Ref. Protecció de Dades”). De la mateixa manera, l’usuari també podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigint-se per escrit al departament de Màrqueting, a l’adreça postal anteriorment indicada o bé mitjançant correu electrònic a l’adreça info@evenia.travel identificant-se convenientment (i incloent la referència “Ref. Protecció de Dades”).

De la mateixa manera, l’usuari consenteix expressament que les dades facilitades i les que puguin ser recavades al llarg de la prestació del servei, siguin cedides a empreses del Grup EVENIA (segons la normativa descrita més avall, per a l’eficaç prestació del servei contractat (aspectes de facturació gestió de la reserva) i per a l’enviament de comunicacions comercials de (i) els productes i serveis d’EVENIA TRAVEL i de les empreses del Grup EVENIA (ubicades a Espanya, països de la Unió Europea, i a l’estranger), de sectors similars als contractats; així com (ii) de productes i serveis de tercers (ubicats a Espanya, països de la Unió Europea, i a l’estranger), de sectors similars als contractats.

EVENIA TRAVEL garanteix l’adopció de mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d’aquestes dades i adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, ateses en tot moment de l’estat de la tecnologia segons el previst en la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

  1. Cookies

Part de serveis de personalització d’EVENIA TRAVEL utilitzen cookies.

Una cookie és un arxiu de text molt petit que un servidor web pot desar al disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació sobre l’usuari. Només pot ser llegida pel lloc web que la va enviar a l’equip.

Normalment, els llocs web utilitzen les cookies per obtenir informació estadística sobre les seves pàgines web i

analitzar el comportament dels seus clients.

EVENIA TRAVEL utilitza cookies amb l’exclusiva finalitat d’elaborar estadístiques d’ús del seu lloc web. La informació que EVENIA TRAVEL emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un número que identifica a un usuari, a més de preferències com l’idioma de navegació preferit, i la data en què es va dipositar la cookie. Això permetrà reconèixer-lo en les seves pròximes visites al nostre lloc web. No conté cap dada personal, informació econòmica o de salut.

EVENIA TRAVEL també podrà registrar les seves adreces IP per diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per administrar el nostre lloc web i per analitzar les tendències dels usuaris.

Per a més informació sobre les cookies que utilitza EVENIA TRAVEL i la forma de desactivar-les, premi en l’enllaç següent: POLÍTICA DE COOKIES.

6.- Confidencialitat

EVENIA TRAVEL no revelarà les seves dades personals a cap altre tercer amb excepció dels establerts en els apartats anteriors.

EVENIA TRAVEL garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el qual es dipositaran i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat establertes en la normativa espanyola sobre protecció de dades.

7.- Ús del lloc web i contractació de serveis

7.1. Ús del lloc web: L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i aquells serveis posats a la seva disposició a través del mateix, de manera acord a la Llei, moral, bones costums i ordre públic, així com amb el disposat en les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar el lloc web o serveis, amb finalitats o efectes il·lícits i/o contraris al disposat en les presents Condicions Generals, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar el lloc web o impedir-ne el normal ús, o dels serveis accessibles a través dels mateixos. En aquest sentit, en cas que l’usuari no respecti les presents Condicions Generals, EVENIA TRAVEL es reserva el dret de suspendre de forma immediata el compte de l’usuari (en el cas que disposi d’un compte) podent negar-li també l’accés al servei.

7.2. Procediment de contractació: Els usuaris accediran al lloc web o bé directament a través del lloc web o podran optar opcionalment a subscriure’s al servei de newsletter d’EVENIA TRAVEL per rebre comunicacions comercials, i també podran registrar-se de forma individual i crear un compte personal al lloc web, on es dipositarà a la seva secció “EL MEU COMPTE” la relació de serveis contractats i les dades personals de l’usuari i altres funcionalitats.

Els usuaris després de seleccionar un servei en concret publicat al lloc web, podran formalitzar el procés de reserva d’aquest servei. L’usuari rebrà un correu electrònic de confirmació en què li indicarà l’estat de la seva ordre de compra (confirmació, sol·licitud de modificació o anul·lació del servei). Aquest correu li servirà com a comprovant de la seva reserva/servici.

Una reserva es considera contractada en el moment en què l’usuari faci clic sobre el document d’acceptació de la reserva. La confirmació de la reserva es realitza en el moment de l’enviament al correu electrònic de l’usuari per part d’EVENIA HOELS d’un correu electrònic de rebut i confirmació de la reserva realitzada, que tindrà lloc en el termini de les vint-i-quatre (24) hores següents a la recepció de la formalització de la reserva del Servei per part de l’usuari. Si l’usuari no rebés cap correu electrònic en aquest termini, haurà de posar-se immediatament en contacte amb EVENIA TRAVEL, a fi que puguem solventar la situació en el menor termini possible.

7.3. Garantia: La reserva queda confirmada i garantida durant un termini de 24 hores amb targeta de crèdit. En cas de no presentar-se a l’hotel sense previ avís, se li cobrarà la primera nit d’estada (IVA i taxes incloses) o en el seu defecte, l’import pactat segons les condicions particulars de la tarifa reservada.

7.4. Resolució del contracte o cancel·lació de la reserva: La targeta de crèdit és només un mitjà de garantia. La cancel·lació de reserves per part de l’usuari no li ocasionarà despeses de cancel·lació anticipada, sempre i quan aquesta es faci abans de l’hora establerta en les condicions de cada tarifa. Passat aquest umbral, EVENIA TRAVEL cobrarà en concepte d’indemnització les despeses de cancel·lació, que ascendiran a l’import establert en les condicions de cada tipus de tarifa. En cas de sortida anticipada a les dates contractades, EVENIA TRAVEL no efectuarà devolucions.

7.5. Preus per habitació i nit.

Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que en cada oferta s’indiqui. Quan existeixin o s’observin raons justificables, EVENIA TRAVEL es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís. Els preus relatius a la reserva se li indicaran durant el procés de reserva

i li seran reconfirmats al correu electrònic de confirmació de la mateixa.

7.6. Impostos: Els preus de les reserves podran estar subjectes a l’aplicació d’impostos, així com als establerts a la normativa local de cadascun dels països als quals pertanyen els Hotels. Dita normativa pot variar durant l’any i ser aplicada retroactivament.

7.7. Pagament: L’usuari haurà de pagar el preu dels serveis contractats mitjançant targeta de crèdit VISA o MASTERCARD, així com una comissió del 2% sobre el total de la reserva, que l’usuari es compromet a pagar per l’ús d’aquest mitjà de pagament.

7.8. Facturació: L’usuari podrà obtenir la factura dels seus serveis reservats a través del lloc web, mitjançant l’apartat “MI COMPTE”.

  1. Exempció de responsabilitat

EVENIA TRAVEL no es fa responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la Web mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeix mitjançant enllaços, hipervincles o links a la Web o a qualsevol dels seus llocs web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o signes distintius d’EVENIA TRAVEL, llevat que compte amb l’autorització expressa d’aquesta última.

EVENIA TRAVEL no es fa responsable de l’ús que vostè realitzi de les mateixes, ni dels resultats obtinguts de dit ús. EVENIA TRAVEL no respon per continguts o serveis inclosos fora del seu lloc web, i per tant no controla ni fa seus aquells continguts, serveis i articles de tercers llocs web. L’usuari ha de tenir present que els materials i continguts que es puguin trobar al lloc web d’EVENIA TRAVEL, estan destinats únicament a oferir informació sobre els productes i serveis oferts per EVENIA TRAVEL. Evenia Hotels no pot garantir la inexistència d’errors en l’accés al lloc web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per, en el seu cas, evitar-los, corregir-los o actualitzar-los. En el cas que l’usuari prengués decisions o realitzés accions basades en la informació inclosa en qualsevol lloc web, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

EVENIA TRAVEL no es fa responsable de les diferències o errors entre les característiques i fotografies dels hotels publicades a la Web i les mateixes realitats dels establiments, ja que les fotografies estan pensades únicament com a indicatives i il·lustratives.

  1. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals s’interpretaran i regiran d’acord amb la legislació espanyola. Per a tota qüestió litigiosa derivada de l’existència, accés, ús o continguts de les Condicions Generals, tant l’Usuari com EVENIA TRAVEL, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o jurisdicció que pogués correspondre’ls, es sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.