EVENIA Travel Services
0%
palm palm

AVÍS LEGAL I CONDICIONS GENERALS D' ÚS

  1. Avís Legal.

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t'informem que evenia.travel (en endavant, la "Web") és un nom de domini titularitat d'EVENIA TRAVEL S.L (en endavant, "EVENIA TRAVEL"), amb domicili al carrer de Muntaner 401 entlo. 1a 08021 de Barcelona - Espanya., N.I.F.B-08712358, i inscrita al Reg. Mercantil Barcelona, Tom 4681, Llibre 4004, Secció Gral, Full/Dup 50545 Inscripció. 1a.

  1. Objecte

El present document té per finalitat regular les normes d'ús de la Web (en endavant, "Condicions Generals") i salvaguardar la protecció dels usuaris de la mateixa. Els termes "Vostè" i "Usuari" s'empren aquí per referir-se a tots els individus i/o entitats que per qualsevol raó accedeixin a aquest lloc de la web.

EVENIA TRAVEL posa a disposició a través de la Web (i les seves altres pàgines web oficials), informació i serveis relacionats amb els nostres hotels, com ara Reserves online d'habitacions, galeria d'imatges, Atenció al client i diverses promocions en contínua evolució (en endavant, els "Serveis").

  1. Navegació i acceptació de les Condicions Generals 

La utilització de la Web i/o dels seus serveis, li confereix la condició d'usuari de la mateixa, i suposarà l'acceptació plena i sense reserves, i la validesa, de totes i cadascuna de les Condicions Generals recollides en l'última versió actualitzada d'aquestes normes d'ús, per la qual cosa l'usuari haurà de ser conscient de la importància de llegir-les cada vegada que visiti la Web.

  1. Registre de l'usuari 

Registre. El registre com a usuari és totalment gratuït, i és condició indispensable per poder contractar serveis a través del Web (en l'apartat "EL MEU COMPTE"). En el procés de registre se li demanarà a l'usuari determinades dades per tal de tramitar la contractació dels diferents serveis.

Nom d' usuari i contrasenya. Si l'usuari decideix registrar-se a la Web, se sol•licitarà un nom d'usuari i una contrasenya, en els termes descrits en la Política de Privacitat i de Protecció de Dades.

Edat. L'usuari declara que és major d'edat (major de 18 anys) i disposa de la capacitat legal necessària per contractar els serveis. Al seu torn, manifesta que accepta la vinculació a aquestes Condicions Generals d' Ús, que declara entendre i acceptar en la seva totalitat.

Menors d' edat. En el supòsit que l'usuari sigui menor d'edat, requerirà l'autorització dels seus pares o tutors, a fi de poder contractar serveis de la Web, a través de l'aportació dels documents pertinents (de forma enunciativa però no limitativa, e-mail adjuntant carta d'autorització degudament signada, aportant fotocòpia del DNI o passaport, o el seu enviament per fax), i que a aquests efectes sol•licitaria EVENIA TRAVEL de forma prèvia a la contractació dels serveis.

  1. Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb el que disposa l'Article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades i la seva normativa de desenvolupament, l'usuari consent expressament que les dades facilitades al llarg de la prestació del servei, ja sigui durant el procés de reserva, o a través del formulari de contacte per sol•licitar informació, siguin recollits i tractats en un fitxer automatitzat titularitat d' EVENIA TRAVEL S.L., amb domicili al Carrer Muntaner 401 entlo. 1a 08021 Barcelona, Espanya.

La finalitat d' aquest tractament és prestar-li un òptim servei com a client i, en cas de contractar els nostres serveis, donar compliment als requisits de facturació i pagament, comptabilitat i auditoria de la companyia, realització d' anàlisis estadístiques, així com realitzar enquestes de satisfacció i comunicacions comercials per correu electrònic, canal mòbil, o telemàrqueting, dels productes i serveis d' EVENIA TRAVEL, sobre serveis que s'ofereixen a través de la pàgina web d'EVENIA TRAVEL, que consideri que poden resultar interessants per a l'usuari, per ser similars als contractats. En el supòsit que l'usuari no desitgi rebre comunicacions comercials per e-mail o pot dirigir-se en qualsevol moment a EVENIA TRAVEL dirigint-se per escrit al departament de Màrqueting, a l'adreça postal a dalt indicada o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça info@evenia.travel identificant-se convenientment (i incloent la referència "Ref. Protecció de Dades"). De la mateixa manera, l'usuari també podrà exercir els seus drets els seus drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició mitjançant comunicació escrita, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigint-se per escrit al departament de Màrqueting, a l'adreça postal a dalt indicada o bé per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça info@evenia.travel identificant-se convenientment (i incloent la referència "Ref. Protecció de Dades").

De la mateixa manera, l'usuari consent expressament que les dades facilitades i les que puguin ser recaptades al llarg de la prestació del servei, siguin cedides a empreses del Grup EVENIA (segons la normativa descrita més avall, per a l'efectiva prestació del servei contractat (aspectes de facturació gestió de la reserva) i per a l'enviament de comunicacions comercials de (i) els productes i serveis d'EVENIA TRAVEL i de les empreses del Grup EVENIA ( ubicades a Espanya, països de la Unió Europea, i a l'estranger ), de sectors similars als contractats; així com (ii) de productes i serveis de tercers (ubicats a Espanya, països de la Unió Europea, i a l'estranger), de sectors similars als contractats.

EVENIA TRAVEL garanteix l'adopció de mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l'estat de la tecnologia d'acord amb el que preveu la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

  1. Cookies

Part dels serveis de personalització d'EVENIA TRAVEL utilitzen cookies.

Una cookie és un arxiu de text molt petit que un servidor web pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. Només pot ser llegida pel lloc web que el va enviar a l'equip.

Normalment els llocs web utilitzen les cookies per obtenir informació estadística sobre les seves pàgines web, i analitzar el comportament dels seus clients.

EVENIA TRAVEL utilitza cookies amb l'exclusiva finalitat d'elaborar estadístiques d'utilització del seu lloc web. La informació que EVENIA TRAVEL emmagatzema en el seu equip mitjançant aquest mecanisme consisteix únicament en un número que identifica un usuari, a més de preferències com l'idioma de navegació preferit, i la data en què es va dipositar la cookie. Això permetrà reconèixer-li en les seves pròximes visites al nostre lloc web. No conté cap dada personal, informació econòmica o de salut.

EVENIA TRAVEL també podrà registrar les seves adreces IP per diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, per administrar la nostra pàgina web i per analitzar les tendències dels usuaris.

Per a més informació sobre les cookies que utilitza EVENIA TRAVEL i la forma de desactivar-les, poseu en el següent enllaç: POLÍTICA DE COOKIES.

6.- Confidencialitat

EVENIA TRAVEL no revelarà les seves dades personals a cap altre tercer amb excepció a les establertes en els apartats anteriors.

EVENIA TRAVEL garanteix que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran les dades gaudeix de les mesures de seguretat establertes en la normativa espanyola sobre protecció de dades.

7.- Ús de la Web i contractació serveis 

7.1. Ús de la Web: L'usuari es compromet utilitzar la Web i aquells serveis posats a la seva disposició a través de la mateixa, de manera d'acord amb la Llei, moral, bons costums i ordre públic, així com amb el que disposen les presents Condicions Generals. En conseqüència, queda obligat a no utilitzar la Web o serveis, amb finalitats o efectes il•lícits i/o contraris a l'establert en les presents Condicions Generals, lesius de drets i/o interessos de tercers o que, de qualsevol forma, puguin danyar la Web o impedir el seu normal ús, o dels serveis accessibles a través de les mateixes. En aquest sentit, en cas que l'usuari no respecti les presents Condicions Generals, EVENIA TRAVEL es reserva el dret de suspendre de forma immediata el compte de l'usuari (en el cas que disposés d'un compte) podent denegar-li també l'accés al servei.

7.2. Procediment de contractació: Els usuaris accediran a la Web o bé directament a través de la Web o podran subscriure's al servei de newsletter d'EVENIA TRAVEL per rebre comunicacions comercials, i també podran registrar-se de forma individual i crear un compte personal al Web, on s'emmagatzemarà a l'apartat "EL MEU COMPTE" la relació de serveis contractats i les dades personals de l'usuari i altres funcionalitats.

Els usuaris després de seleccionar un servei en concret publicat al Web, podran formalitzar el procés de reserva d'aquest servei. L'usuari rebrà un mail de confirmació en el qual li indicarà l'estat del seu ordre de compra (confirmació, sol•licitud de modificació o anul•lació del servei). Aquest mail li servirà com a comprovant de la seva reserva/servei.

Una reserva es considera contractada en el moment en què l' usuari faci click sobre el document d' acceptació de la reserva. La confirmació de la reserva es realitza en el moment de l'enviament al correu electrònic de l'usuari per part d'EVENIA HOELS d'un e-mail d'acusament de recepció i confirmació de la reserva realitzada, que tindrà lloc en el termini de les vint-i-quatre (24) hores següents a la recepció de la formalització de la reserva del Servei per part de l'usuari. Si l'usuari no rebés cap e-mail en aquest termini, s'haurà de posar immediatament en contacte amb EVENIA TRAVEL, per tal que puguem resoldre la situació en el menor termini possible.

7.3. Garantia: La reserva queda confirmada i garantida durant un termini de 24 hores amb targeta de crèdit. En cas de no presentar-se a l'hotel sense previ avís, se li cobrarà la primera nit d'estada (IVA i taxes incloses) o en el seu defecte, l'import pactat segons les condicions particulars de la tarifa reservada.

7.4. Resolució del contracte o cancel•lació de la reserva: La targeta de crèdit és només un mitjà de garantia. La cancel•lació de reserves per l'usuari no li ocasionarà despeses de cancel•lació anticipada, sempre que aquesta s'efectuï abans de l'hora establerta en les condicions de cada tarifa. Passat aquest llindar, EVENIA TRAVEL cobrarà en concepte d'indemnització les despeses de cancel•lació, que ascendiran a l'import establert en les condicions de cada tipus de tarifa. En cas de sortida anticipada a les dates contractades, EVENIA TRAVEL no efectuarà devolucions.

7.5. Preus per habitació i nit.

Els preus només són vàlids per escrit i durant el termini que en cada oferta s' indiqui. Quan existeixin o s' observin raons justificables, EVENIA TRAVEL es reserva el dret de modificar aquestes tarifes sense previ avís. Els preus relatius a la reserva se li indicaran durant el procés de reserva. Als preus se' ls aplica l' IVA, sens perjudici que se li apliquin també impostos addicionals conforme a la regulació local vigent en cadascun dels països o zones autònomes. Els referits impostos locals hauran de ser abonats directament a l' hotel. L'usuari rebrà un correu electrònic de confirmació, amb el detall de l'oferta contractada i el preu (més IVA) corresponent, que estarà visible en el seu compte d'usuari.

Els serveis no inclouen el transport fins a l'hotel reservat, que seran responsabilitat de l'usuari, fins al lloc en què tindrà lloc el servei, llevat que per a una oferta (paquet de vol i viatge) determinada així es determini, cas en el qual resultaran d'aplicació les condicions establertes per a aquesta oferta.

Tingui en compte que, independentment de la moneda de presentació triada a la nostra pàgina web, totes les transaccions en www.evenia.travel es contracten en euros i el tipus de canvi que es mostra en altres monedes és només a títol informatiu i sense valor contractual. Les reclamacions per diferències de canvi no seran acceptades.

7.6. Pagament: Un cop l'usuari hagi decidit contractar un servei ofert al Web, se li demanaran una sèrie de dades per a la seva efectiva reserva i contractació i, en funció de l'oferta contractada, l'usuari podrà escollir entre aquestes opcions de pagament:

  1. a) el pagament directe a través d'EVENIA TRAVEL, cas en el qual, es facilitaran instruccions per formalitzar el pagament a través de la passarel•la de pagament de la Web sent també d'aplicació les Condicions Particulars que regeixin per a aquest servei concret. El pagament es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o transferència, en els termes que s' indiquin oportunament per a l' oferta.

7.7. Errors. EVENIA TRAVEL no es responsabilitza dels errors causats en la reserva quan les dades facilitades per l' usuari siguin incorrectes, incompletes o falses, i serà responsabilitat exclusiva de l' usuari qualsevol problema o despesa associada a aquest problema o la seva resolució.

7.8. Cancel•lació i modificació/ ampliació de reserves de Serveis. Els usuaris podran cancel•lar o ampliar les reserves de serveis acceptades i confirmades per EVENIA TRAVEL sempre que l'oferta en qüestió ho permeti i atenent la normativa aplicable. Aquesta informació serà facilitada a l' usuari en la pròpia oferta i, si s' escau, en les Condicions Particulars de la mateixa.

EVENIA TRAVEL posa a disposició de l'usuari, en l'apartat de la Web "EL MEU COMPTE", el procediment establert en la secció "LES MEVES RESERVES", en el qual s'indiquen oportunament el reemborsament i/o despeses de gestió per la cancel•lació associats. El cost d'ampliació/modificació d'una reserva de Servei s'especificarà oportunament per a cada cas en particular.

En el supòsit que l'usuari hagués anticipat el pagament dels serveis contractats a través de la Web, tindrà dret al reemborsament íntegre del preu pagat (menys les despeses de gestió identificades oportunament en el moment de contractació del servei), sempre que hagi procedit a la cancel•lació dins dels supòsits contemplats anteriorment. EVENIA TRAVEL reemborsarà aquest import a l' usuari mitjançant transferència en el termini de 30 dies següents.

EVENIA TRAVEL no es farà responsable de les despeses ocasionades per aquells desistiments que es produeixin sense respectar els passos establerts en aquest procediment.

8.- Propietat Intel•lectual i Drets d'Autor

Tota la informació continguda al Web, el seu disseny gràfic i el codi del llenguatge, està protegida per drets d'autor o altres drets de protecció de la propietat intel•lectual. No es permet, sens perjudici del recollit en les presents normes d' ús, la distribució, modificació, cessió, comunicació pública, reproduccions ni qualsevol altre acte de part o la totalitat de la informació publicada en l' esmentada pàgina sense autorització prèvia d' EVENIA TRAVEL. Qualsevol reproducció o còpia, distribució o publicació, de qualsevol classe sense autorització prèvia i per escrit d' EVENIA TRAVEL queda prohibit. L' autorització per a la reproducció es pot demanar a l' adreça de correu electrònic info@evenia.travel.

9.- Dret de Modificació de les Condicions Generals i Exclusió de garanties i de responsabilitat.

9.1. Modificació: EVENIA TRAVEL es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals, informant els usuaris de les modificacions efectuades a través de la Web. Per aquest motiu, l'usuari ha de consultar amb regularitat l'última versió publicada a la Web, que estarà acceptant en cada nova connexió a la mateixa. Aquestes modificacions només seran d' aplicació a partir de la seva entrada en vigor. En tot cas, de forma prèvia a la contractació de qualsevol servei ofert a la Web, s' exigirà l' acceptació tant de les Condicions Generals que estiguin vigents en cada moment, així com, si s' escau, de les corresponents condicions particulars del servei contractat. Es fa constar que en cas de conflicte o contradicció entre les Condicions Generals d' Ús i les condicions particulars prevaldran aquestes últimes.

9.2. Garanties i responsabilitat: EVENIA TRAVEL no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis posats a disposició de l'usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat dels danys i/o perjudicis que puguin deure's a la falta de disponibilitat o continuïtat de la seva pàgina web o dels seus serveis, encara que intentés facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, així com intentar restablir immediatament la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.

EVENIA TRAVEL queda exempta de tota responsabilitat que pogués derivar-se respecte al contingut de les opinions o comentaris publicats a la seva pàgina web, realitzats pels seus usuaris.

  1. Enllaços/Hipervincles

En el cas que la Web refereixi mitjançant enllaços a publicitat o a pàgines web de tercers, EVENIA TRAVEL no s'obliga a controlar i no controla amb caràcter previ, aprova ni fa propis els serveis, continguts, dades, arxius, productes i qualsevol classe de material existent a la pàgina o pàgines web de tercers, per la qual cosa EVENIA TRAVEL no respondrà, sota cap circumstància, de la legalitat dels continguts de les esmentades pàgines, essent responsabilitat exclusiva del tercer, a títol enunciatiu i no limitatiu, el respecte de la legalitat, moral, bons costums i ordre públic, dels continguts, així com que aquells no lesionin drets qualssevol de tercers. L' existència d' un hipervincle no pressuposa relació de cap classe entre EVENIA TRAVEL i el propietari de la pàgina web en què aquest s' estableixi.

Aquells usuaris o terceres persones que pretenguin establir un hipervincle amb la Web, hauran d'obtenir autorització prèvia i per escrit d'EVENIA TRAVEL, així com garantir que l'hipervincle només permet l'accés a les pàgines o serveis de l'esmentada Web, però no realitza, de forma enunciativa però no limitativa, reproducció de continguts, deep-links, browsers, manifestacions inexactes o incorrectes, sobre els continguts o la Web. Llevat d'aquells signes que formin part de l'hipervincle, l'usuari garantirà que la pàgina web en la qual s'estableixi l'hipervincle no contindrà marques, noms comercials, rètols d'establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a EVENIA TRAVEL.

  1. Supervivència

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà tan sols a l'esmentada disposició o a la part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

  1. Llei aplicable i Jurisdicció

Aquestes Condicions Generals així com la Política de Privacitat i la Política de Cookies es regeixen per la legislació espanyola. EVENIA TRAVEL i els usuaris, per a la resolució de qualsevol controvèrsia que pogués sorgir, pel que fa a la seva validesa, execució, compliment o resolució, total o parcial, se sotmeten, amb renúncia expressa al seu fur propi o a qualsevol altre que, si s' escau, pogués correspondre' ls, a la competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, llevat que la llei estableixi una altra cosa. Constitueix aquest contracte l' expressió completa i íntegra de l' acord entre EVENIA TRAVEL i l' usuari, i substitueix tots els anteriors pactes, compromisos, manifestacions o acords, tant escrits com orals, que hagin existit prèviament entre ambdós.

+

[mphb_availability_search adults='' children='' check_in_date='' check_out_date='' attributes='' class=]
caCatalan